خودتان حساب کنید؛ چقدر در مرگ بعدی مقصر هستید؟

خودتان حساب کنید؛ چقدر در مرگ بعدی مقصر هستید؟

[ad_1]

شما که قرار است همین آخر هفته به عروسی بروید، یا شما که اصرار دارید در مراسم سوگواری شرکت کنید و فکر می‌کنید، اگر نروید حتما به صاحب عزا بی احترامی کرده اید، یا شما که با تکبر و تبختر فراوان برای کرونا شاخ و شانه می‌کشید و فکر می‌کنید آنچه از شیوع خطرناک این ویروس گفته می‌شود شایعه و مبالغه‌ای بیش نیست و… خودتان سرانگشتی حساب کنید که چقدر در به نیستی کشاندن سرمایه‌های زنده این سرزمین که برای درمان تان خود را در معرض تماس با ویروس قرار داده اند و در تحمیل بار سنگین اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر دوش هموطنان تان مقصر هستید.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.