شروع به کار گروه پاپ کار

بسمه تعالی

گروه پاپ کار از مورخه 27 / 7 / 1395 فعالیت خود را بصورت رسمی آغار کرد. امید است بتوان با خدماتی در خور کارران عزیز ارائه دهد

با تشکر

Popkar